تولد!

     آقای سابق، لحظه ی تولد:

                                لاکن قابله را مجانی می کنیم، ....

 

 

پ.ن:

             رجوع کنید به افاضات آیت ا.. سعیدی در مورد آقای فعلی و لحظه تولد ایشون.

/ 1 نظر / 53 بازدید
پروین

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم/در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم/ در جواب بی وفایی مهربانی کرده ایم/مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]