تمبر

     تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.مانند تمبر پستی باشید ؛ مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید . با پشتکار می‌توانید به مقصد برسید.

آلبرت انیشتین

/ 0 نظر / 2 بازدید