پیرزنای آباده ای!

 

     - ای رایا دیری و ای پایا دردی!

 

پ.ن: کی میدونه یعنی چی؟

/ 3 نظر / 4 بازدید

راهها دوره پام درد می کنه

سمیرا

یعنی این راه دوره و این پا درد می کنه!

سیدعلیرضارئیسی

از کنار شهر با نرمی گذر کرد آن پیک مروارید بار نوبهاران با پنجه های نرم خود باران شبگیر شست از رخ ناژوی پیر سالخورده رنگ درنگ روزگاران آن یاس پیر خانه ی همسایه گل داد در کوچه ها فریاد زد آن کولی پیر آی پیوند دارم بوی بهاران قزاقی و بابونه دارم بوی بهاران