قیمت نان جهانی می شود!

 

خس و خاشاک:

            لطفا 5 تا نون بدین. پولش چقد میشه؟

محمود شاطر:

          عزیز من صبر کن الان حساب می کنم.

محمود شاطر پشت تلفن:

          الو؟؟!!  سازمان ملله؟

سازمان ملل:

         بله بفرمائید.

محمود شاطر:

         از ایران زنگ می زنم برادر خوبین؟  منزل خوبن؟ یه سخنرانی برام جور کنین بیام جهان رو مدیریت کنم.امام زمانم وردستم وامیسته!

سازمان ملل:

       نمنه؟ هوی یارو استخدام دلقک تمام شد. سال دیگه دوباره زنگ بزن.

محمود شاطر:

       نه نه کار دیگه داشتم. برا استخدام که یه هفته پیش مشایی جونو فرستادم          مصاحبه. با مهر صد آفرینم قبول شد بابا.

       الان می خواستم قیمت دقیق جهانی نون رو بپرسم. آخرین بار 5 دقیقه پیش

       قیمت گرفتم تو این مدت چقد رفت روش؟

سازمان ملل:

       12.3 احمدی زیاد شد. الان شده 10 آقا و 23 احمدی 99 مشایی.

محمود شاطر:

        آی بچه بزن تو سایت مطلب ببین چقد میشه؟

"2 ساعت بعد سایت باز می شود:"

کارگز نانوایی:

        اوس محمود 5 تا نون از قرار .... میشه 52 آقا و 42 احمدی و 26 مشایی.

خس و خاشاک:

             بفرمائید این پولش.

محمود شاطر با نگاهی به اسکناس ها:

             بزار مدیر جهان بشم، میدم عکس خودمو با هولوگرام هاله ی اورجینال بندازن

             رو یورو هم بندازن.

محمود شاطر:

              می خوای بقیشو سهمیه بسیج برا قبولی دانشگاه یا امریه سربازی بدم؟

               راستی اگه قول مردونه بدی و به جون آقا  ت قسم بخوری که  فردا بیای

               استقبالم و سخنرانیمو گوش بدی تخفیف می دم بهت.

 

خس و خاشاک:

             ولمون کن بابا! بقیشو برو برا خودت لباس بخر.

 

لباس شخصی امنیت نانوایی به دوستاش:

             بیاین بیاین گرفتمش. ببرین بندازینش تو بازداشتگاه. جرمش زیاد سنگین

             نیست 3 مورد اعتراف درجه 2 با 5 مورد درجه 3 ازش بگیرین کافیه. برین بعدا

             متن اعترافا رو می فرستم براتون.

 

پ.ن 1: در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها: "قیمت کلیه اجناس باید جهانی شود"

پ.ن 2: شاید داستان ادامه داشته باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید