تمام حرف های من!

 

     حرف برای گفتن زیاد دارم ولی نمی خوام اینجا بنویسم. همین.

/ 5 نظر / 16 بازدید
بی پاسخ ...

"\< بترسیم از روزی که کشتن انسان ها لذت بخش شود ! طالبان ، این ویروس و میکروب سیاسی که توسط سیاست مداران آمریکایی ساخته و در حیاط خلوت آمریکا پرورش یافت ، روزانه جان چندین انسان بیگناه را در افغانستان می گیرد و به کار خود برچسب وطن پرستی می زند ! قلمداد کردن طالبان افغان در گروه “ابلهان و جاهلان” کار آسانی است ، برای اینکه تمامی شواهد اثبات می کند که طالب ها از داشتن عقل عاجز هستند و طوری ذهنشان شستشوی مغزی شده که چاره ای جز کشتن و منفجر کردن خود ندارند. حمله به مدارس ، پایگاه های پلیس ، اتوبوس ها و جاده ها اعمالی هستند که طالبان به آن افتخار می کند . گذشته از اینکارها ، سربریدن افراد بیگناه توسط طالبان افغان یک نوع شجاعت محسوب شده و نشان از غیرت وزین پشتونها دارد ! _|._<|

مینو

سلام محمد جان.نوشته هات خیلی به دل میشینه.خیلی خودمونی و روراسته.اتفاقی وبلاگتو دیدم خیلی خوشم اومد.

پروین

هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه

پروین

هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه

زهرا

این که نشد درد دل.قهری؟ نمیگی دل ما تنگ میشه؟