نخودی!

    حجی نظافتچی زحمت کش خوابگاه به یکی از دانشجویان گفت:

"دخترا تو خوابگاه بهم میگن نخودی و بدون حجاب میان جلوم."

به نطر شما حجی در چه فکریست؟

/ 0 نظر / 5 بازدید