خود خودش!

 

     می گم عزیز من، اینا همش دروغه. باور نکنین. همش اخبار ساختگیه. خیلی جدی می گه نه دروغ نیست. همش راسته. بهت ثابت می کنم! می گم از کجا می دونی؟ چطور انقد مطمئنی؟!

      میگه "خود" بیست و سی گفت! پیروزمندانه نگاه می کنه و با غرور میگه حالا بهت ثابت شد؟ یا حتما باید ضبط شدش رو بیارم برات!

      خود بیست و سی! خود بیست و سی!

      حالم از زندگی به هم می خوره.

      خدایا، مطمئنی که انسان رو در بهترین حالت خلق کردی؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهناز

من هم حالم از این زندگی بهم میخوره و این همه دروغ