خیالبافی!

     یکی از بهترین رویاهام تجسم لحظه ای بود که خودم رو به خواب زده باشم و تو به خیال اینکه نمی فهمم آروم سرت رو پایین بیاری و ببوسیم. منم به روی خودم نیارم و عاشق تر از همیشه خوابم ببره.

/ 2 نظر / 3 بازدید
O3

سلام به منم سر بزن