طنز محض!

     وی گفت: «امروزه همه جامعه و حتی نوجوانان می‌دانند که بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا برای نتیجه گرفتن در حل و فصل معادلات بین‌المللی نیازمند ایران هستند».

 

پ.ن1:

     هرچی خواستم کم و زیادش کنم که چیز  خوبی دربیاد نشد! بعد دیدم همین جمله خودش به تنهایی طنزه. اصلا خودش مزاحه، خودش جکه، چه می دونم هجوه، هزله، اصلا آخر شعره این جمله.

پ.ن2:

    این جمله کاملا واقعیه. منبعش رو ذکر نکردم ولی خودتون می تونید پیداش کنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید