ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

 

گاه می اندیشم

خبر ِ مرگ ِ مرا با تو چه کس می گوید ؟

آن زمان که خبر ِ مرگ مرا

از کسی می شنوی ، روی تو را

کاشکی می دیدم

شانه بالا زدنت را ،

ــ بی قید ــ

و تکان دادن ِ دستت که ،

                        ــ مهم نیست زیاد ــ

و تکان دادن ِ سر را که ،

                        ــ عجب !

                                 -عاقبت مُرد ؟ افسوس !

کاشکی می دیدم !

 من به خود می گویم :

            « چه کسی باور کرد

            جنگل ِ جان ِ مرا

            آتش ِ عشق ِ تو خاکستر کرد ؟ »

 شاعر: حمید مصدق   


نویسنده : محمد ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱۱/۳٠