ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

     یکی از بهترین رویاهام تجسم لحظه ای بود که خودم رو به خواب زده باشم و تو به خیال اینکه نمی فهمم آروم سرت رو پایین بیاری و ببوسیم. منم به روی خودم نیارم و عاشق تر از همیشه خوابم ببره.


نویسنده : محمد ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱۱/٥