ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

    آغوش دیگر حاصل نگاه نیست

                                        تنها برآیند چند بردار است.

    اثبات می شود که محبت حد دارد

                                             و عشق، حجم حاصل از دوران اوهام است


نویسنده : محمد ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱٠/٢٢