ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

    حجی نظافتچی زحمت کش خوابگاه به یکی از دانشجویان گفت:

"دخترا تو خوابگاه بهم میگن نخودی و بدون حجاب میان جلوم."

به نطر شما حجی در چه فکریست؟


نویسنده : محمد ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱٠/۱۸