ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

    تاثیر مثبت  اقدامات دولت در راستای هدفمند کردن،‌ بر معیشت مردم و عدم نیاز مردم به کار.

 


نویسنده : محمد ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱٠/۱۳