ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

     تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.مانند تمبر پستی باشید ؛ مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید . با پشتکار می‌توانید به مقصد برسید.

آلبرت انیشتین


نویسنده : محمد ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱٠/۱٢