ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

 

    وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم. پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.

" جومو کیانتا"


نویسنده : محمد ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳٩٠/۱/۱٩