ماتریکس

می نویسم همه ی هق هق تنهایی را...

زندگی رویا نیست.

زندگی زیبایی ست.

میتوان٬

بر درختی تهی از بار٬ زدن پیوندی.

میتوان در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت.

میتوان٬

از میان فاصله ها را برداشت

دل من با تو٬

هر دو بیزار از این فاصله هاست.

                                                          حمید مصدق


نویسنده : محمد ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٠/۱/۱٢